Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Betingelser og vilkår

Velkommen til Volver Zen WEB! Disse vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) regulerer din bruk av nettsiden Volver Zen WEB (“Nettstedet”) og ditt kjøp av deltagelse i varehandeler til selskapets partnere gjennom vår trading plattform.
Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet eller kjøper deltagelse i varehandeler. Ved å bruke nettstedet eller kjøpe deltagelse i varehandeler, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.

1. Bruk av Nettstedet
1.1. Du bekrefter og godtar at all informasjon og innhold på Nettstedet kun er til generell informasjon og at Volver Zen WEB ikke gir noen form for investeringsråd eller anbefalinger.
1.2. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til ditt brukernavn og passord som du bruker for å få tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å informere oss umiddelbart hvis du mistenker at uautorisert bruk av din konto har funnet sted.
1.3. Du samtykker i å bruke Nettstedet på en ansvarlig måte og i samsvar med gjeldende lover og regler.

2. Kjøp av Deltagelse i Varehandeler
2.1. Volver Zen WEB tilbyr deltagelse i varehandeler gjennom våre trade program. Ved å kjøpe deltagelse i varehandeler, samtykker du i å være bundet av de spesifikke vilkårene og betingelsene som gjelder for hver handel.
2.2. Volver Zen WEB samarbeider med Global Trade EXIM for å håndtere eksport og import av varer fra forskjellige steder i verden, primært fra Asia. Volver Zen WEB vil bistå våre partnere med å delta i disse varehandeler gjennom vår trade program.
2.3. Gevinsten fra hver handel vil bli delt i henhold til de spesifikke vilkårene og betingelsene som gjelder for den aktuelle handelen. Volver Zen WEB vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at våre partnere får sin del av fortjenesten.
2.4. Du erkjenner og godtar at handel med varer innebærer risiko, og at Volver Zen WEB ikke kan garantere for eventuelle resultater eller fortjeneste fra deltakelse i varehandeler.
2.5. Deltakelse i handler gjennom lommeboken utgjør en avtale om å gjøre opp eventuelle utestående fakturaer umiddelbart innen 14 dager, med betingelsen om at utbetalinger er betinget av fullstendig betaling av nevnte fakturaer.

3. Ansvarsfraskrivelse
3.1. Volver Zen WEB gir ingen garantier eller forsikringer om nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av informasjonen og innholdet på Nettstedet.
3.2. Du bruker Nettstedet på egen risiko, og Volver Zen WEB er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader eller ulemper som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet eller deltakelse i varehandeler gjennom vår trading plattform.
3.3. Volver Zen WEB fraskriver seg  ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader som oppstår som følge av bruk av Nettstedet eller deltakelse i varehandeler.

4. Endringer i Vilkårene
4.1. Volver Zen WEB forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse vilkårene når som helst med varsel. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på Nettstedet.
4.2. Det er ditt ansvar å jevnlig sjekke disse vilkårene for eventuelle endringer. Ved å fortsette å bruke Nettstedet eller kjøpe deltagelse i varehandeler etter at endringer er gjort, samtykker du i å være bundet av de reviderte vilkårene.

5. Lovvalg og tvisteløsning
5.1. Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.
5.2. Enhver tvist eller uenighet som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal forsøkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstolene i Norge.

Ved å bruke Nettstedet eller kjøpe deltagelse i varehandeler, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og samtykker i å være bundet av dem.